Geologi

Geologi

Frågor och svar

Detta är ett forum för diskussioner om geotermisk egergi.

Världens största energilager

EnergiPosted by Lisa Bergh Sun, August 11, 2013 12:44:13

Eva Ahlman, ansvarig för verksamhetsutveckling och energi på Swedavia som äger Arlanda.

Prof. Olle Andersson är designer för Arlandaprojektet:

Arlanda akviferlager är ett av de största i världen och därtill störst i världen med ett system utan värmepump.

Man använder grundvatten från varma och kalla sidor om Brunkebergsåsen som förser flygplatsen med all den kyla den behöver. Överskottsvärme lagras som sedan används vintertid till förvärmning av ventilationsluft, samt värmesystem för avisning av flygplanens uppställningsplatser.

Total 11 brunnar mellan 16 och 28 meter djupa ner i akviferen. Investeringen är 50 miljoner kronor och man räknar med att ha tjänat in hela beloppet inom ca 7 år. Det finns planer på vidare utveckling av projektet.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.