Geologi

Geologi

Frågor och svar

Detta är ett forum för diskussioner om geotermisk egergi.

Vad har Arlanda flygplats Friggesund och Luleå gemensamt? - En gigantisk energikälla i ett naturligt akviferlager!

EnergiPosted by Lisa Bergh Sun, August 11, 2013 12:42:46

Från 10-talet dödisgropar påverkas vattennivån i Gröntjärn som är en fri vatten nivåyta, ca 213 möh. Lägsta nivå i Gröntjärn är konstant på grund av ett bottentäckande lerskikt. Vattennivåer över detta lerskikt strömmar vattnet vidare genom grusavlagringar och rullstensåsar, skapade under flera istider vi har tre konstaterat istider som förekommit här, (1988).

Den ev. akviferens nivåer från källa till Friggesund och ev. vidare österut:

Gladbäcken, ca 164 möh, ligger ca 2,4 km ”nerströms” och ca 40-50 meter under ”källan” Gröntjärn, i denna akvifer trycks grundvatten upp till en ytan ca 250 m². Detta vatten fortsätter sedan som flöde, både som fri vattenyta och i akviferen, ner mot samhället. En stor del från den både den öppna och slutna akviferen strömmar vatten ut i Svågan genom vattenflödesdeltat på 80-90 m.ö.h . bl.a. Gladbäcken, Ängebo. Många har sin vattenförsörjning från akviferen. (Docent Kerstin Forsberg, Ingenjörsvetenskap KTH har planer på omfattande studier genom doktorandarbeten, efter Dellenovas presentation, våren 2013. Detta ev. akvifersystem är inte tidigare presenterats eller känt).

1986 kunde Geologiska Sällskapet, GHGS, initiativ ordf. Göran Persson, i samarbete med SGU (Swedlund), konstatera sannolikt tre istider, vilket förklarar den ca 6 mil långa och djupa grusavlagringen som följer österut, Svågadalen ner mot kusten och Hudiksvall. Detta gruslager har under tusentals år skapat flera uppdämningar nedströms som orsakat att norra Dellen Idag ca 42 m.ö.h., från att för ca 3000 år sedan var ca 39 m.ö.h., ca 3 meter lägre än i dag. Forskningen som ligger till grund för vattennivån är av GHGS och SGU analyser från genomförda djupgrävningar bl.a. vid Sundsösundet. En helt annan forskning som Nils-Axel Mörner, Stockholms Universitet, påvisat vid Södra Dellens utlopp mot bl.a. Sörforsa att den vattennivån var fullt möjlig. Det har sannolikt även förekommit minst ett vid samma tid mycket kraftigt jordskalv från havet och någon mil in i landet. (Bodagrottor och Storberget).

©GEOSUS, Herbert Henkel, KTH, SGU grundkarta. Bilden visar höjdskillnader idag: Blå är lägsta nivå och röd den högsta. Grön prick är epicentrum för meteoritned-slaget. (Här framgår också delar av akviferen Gröntjärn (Ljusdal kn) – Hudiksvall C)  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.