Geologi

Geologi

Frågor och svar

Detta är ett forum för diskussioner om geotermisk egergi.

Klimatfrågan

SynpunkterPosted by Göran Persson Mon, November 18, 2013 18:40:14

Kosmisk strålning från solens magnetfält påverkar klimatförändring på jorden.

Styrkan på solens magnetfält bestämmer hur mycket kosmisk strålning som slipper genom heliosfären och det varierar med solaktiviteten.

Solaktiviteten är uppe i den högsta nivån på 700 år! Magnetfält har blivit dubbelt så starkt. Under samma tid har den globala temperaturstegringen ökat med ca 1 grad.

Det var en tid då vikingarna bedrev jordbruk på Grönland.

Därefter kom en liten istid från ca år 1300 till 1850 talet. På 1690 talet fick man uppleva de kallaste vintrarna på 1000 år! Alla vikar och sund frös till is, gamla och barn dog av köld och svält.

Göran Persson  • Comments(0)//energi.geologi.se/#post13

Brev från Paula Lindgren

SynpunkterPosted by Göran Persson Mon, November 18, 2013 18:29:20

Forskarna Paula Lindgren och Darren Mark, University of Glasgow:

”Dellenkratern syns än idag tydligt i landskapet i form av de två sjöarna norra och södra Dellen. Ett stort meteoritnedslag skapade Dellenkratern. Av ca 178 nedslagskratrar som hittills identifierats runt om i världen är endast 25 åldersbestämda. Att noggrant kunna bestämma meteoritkratrarnas ålder är viktigt för att kunna knyta dessa händelser till andra geologiska fenomen som t.ex. massutdöenden, klimatförändringar och flödet av meteoriter till jorden genom tiderna”.

Dellens ålder har tidigare uppskattats till att vara mellan 240 och 87 Ma. Forskarna Mark och Paula hoppas att mera noggrant bestämma Dellens ålder genom att använda dateringsmetod 40Ar/39Ar step heating” på glasiga bergarter från Dellen som de fått från Dellenova.

Bild: Paula Lindgren undersöker bergarter från Dellen i svepelekronmikroskopetvid Universitetet i Glasgow. Foto: Mark Darren vid Ar-Ar labbet University of Glasgow, SkottlandHela dateringsprojektet tog ca tre år, men så kom
Meddelandet den 2 mars 2012, kl 18.07 och 21.44 från Paula.

Hej Goran!

Vi har provresultat klara for kraterns alder med high precision Ar-Ar datering till 139.47 ± 0.23 Ma men dessa ar inte publicerade annu. Vi haller fortfarande pa att analysera proverna utanfor kratern som du skickade, for att kunna jamfora syre-isotoper mellan granitoiderna och delleniten for att faststalla om delleniten bestar av nagot annat an bara uppsmalt granitoid (tex vatten eller sediment).

Du far garna "lacka" aldern aven om den inte ar publicerad. Du sager bara "(Mark and Lindgren 2012, opublicerade data)", det ar inga som helst problem, det enda ar val att eftersom det inte har blivit publicerat sa ar det ju inte helt faststallt annu. Var data maste forst granskas av andra experter. 89 Ma var en annan metod, den som Darren Mark har ar battre: "High-precision Ar-Ar dating"

Jag hoppas att det snart ska publiceras, jag vantar bara pa att Darren Mark ska skicka in detta till en tidskrift, men han vantar som sagt pa de andra resultaten fran granitoiden forst. Iallafall, jag ska meddela dig sa fort jag vet nagot, tyvarr kan det droja ganska lange med kommentarer och andringar fran granskare etc, men jag hoppas att det ska bli inom ett ar att detta publiceras.

Halsningar Paula


Har samarbetat med Dellenova Naturvetenskap ™ och projekt GEOSUS sedan 2008.

Alla bilder och data Dellenova™ /Geosusprojektet  • Comments(0)//energi.geologi.se/#post12

Frågor & Svar

SynpunkterPosted by Göran Persson Mon, November 18, 2013 18:13:19

1. Hur länge har stenen legat på marken?
- Man mäter hur mycket stenens yta har tagit upp av omgivningens naturliga radioaktivitet när solen skiner på ytan. Därefter mäts energin på stenens undersida. Förenklat är svaret hur länge den legat i detta läge.


2. Hur kan man bestämma åldern på materialet inne i en sten?
- Radioaktiv process! Innehåller naturligt radioaktivt kalium -40 som långsamt sönderfaller till Argon, som inte är någon normal beståndsdel i sten. Mäter man hur mycket Argon som förekommer i en kristall i stenen så kan man räkna fram stenens ålder.
Så har det gått till vid åldersbestämning av Dellenkratern: 141 M-ÅR.

Göran Persson  • Comments(0)//energi.geologi.se/#post11