Geologi

Geologi

Frågor och svar

Detta är ett forum för diskussioner om geotermisk egergi.

Hur beräknas och vad övrigt påverkar geotermisk energi?

EnergiPosted by Lisa Bergh Sat, June 08, 2013 11:24:48

Den geotermiska effekten som kan tas ut beror på vattenflödet som kan cirkuleras i berggrunden och temperatursänkningen som energisystemet behöver: Effekten [W] = verkningsgrad x flödet [ls-1] x temp.skillnad [oC] x 4200 (vattnets värmekapacitet [J kg-1 K-1]. Obs vid alla sådana system går det åt drivenergi till pumpar och värmepumpar – det blir en minusterm till ekvationen i storleksordningen 5 – 10 % (alltså E effektiv = E – 0.1 E). Det är för att få upp faktorn temperaturskillnad som man måste borra djupt – dit där det är varmt. Dessutom måste man ha kontroll på faktorn flöde och det är det som kräver FoU och utarbetande av en effektiv djupborrningsborrteknik. Det vet oljeindustrin redan mycket om i sedimentär berggrund. I kristallin berggrund är den kunskapen begränsad.

  • Comments(0)//energi.geologi.se/#post3