Geologi

Geologi

Frågor och svar

Detta är ett forum för diskussioner om geotermisk egergi.

Geotermisk energi är inte det bara för länder med heta källor…. Är berggrund alltid lika varm?

EnergiPosted by Lisa Bergh Sat, June 08, 2013 11:24:23

Det är bara i vulkaniska trakter som man kan utnyttja det naturliga geotermiska flödet kontinuerligt över lång tid (där tillförs värme genom konvektion) – och där är det avsevärt större än 50-70 mW per m2. Vid alla andra geologiska förhållanden tar man ut den i berggrunden lagrade värmen – dvs man kyler av den. När temperaturen sjunkit måste man ha nya borrhål och nya bergvolymer att ta värme från medan de nerkylda värms upp igen (genom värmeledning + värme från radioaktivt sönderfall) när de inte används längre. I dag används bergvolymer på 500 x 500 x 500 m (0.125 km3) och de beräknas hålla temperaturen under ca 20 år.

  • Comments(0)//energi.geologi.se/#post2