Geologi

Geologi

Frågor och svar

Detta är ett forum för diskussioner om geotermisk egergi.

Brev från Paula Lindgren

SynpunkterPosted by Göran Persson Mon, November 18, 2013 18:29:20

Forskarna Paula Lindgren och Darren Mark, University of Glasgow:

”Dellenkratern syns än idag tydligt i landskapet i form av de två sjöarna norra och södra Dellen. Ett stort meteoritnedslag skapade Dellenkratern. Av ca 178 nedslagskratrar som hittills identifierats runt om i världen är endast 25 åldersbestämda. Att noggrant kunna bestämma meteoritkratrarnas ålder är viktigt för att kunna knyta dessa händelser till andra geologiska fenomen som t.ex. massutdöenden, klimatförändringar och flödet av meteoriter till jorden genom tiderna”.

Dellens ålder har tidigare uppskattats till att vara mellan 240 och 87 Ma. Forskarna Mark och Paula hoppas att mera noggrant bestämma Dellens ålder genom att använda dateringsmetod 40Ar/39Ar step heating” på glasiga bergarter från Dellen som de fått från Dellenova.

Bild: Paula Lindgren undersöker bergarter från Dellen i svepelekronmikroskopetvid Universitetet i Glasgow. Foto: Mark Darren vid Ar-Ar labbet University of Glasgow, SkottlandHela dateringsprojektet tog ca tre år, men så kom
Meddelandet den 2 mars 2012, kl 18.07 och 21.44 från Paula.

Hej Goran!

Vi har provresultat klara for kraterns alder med high precision Ar-Ar datering till 139.47 ± 0.23 Ma men dessa ar inte publicerade annu. Vi haller fortfarande pa att analysera proverna utanfor kratern som du skickade, for att kunna jamfora syre-isotoper mellan granitoiderna och delleniten for att faststalla om delleniten bestar av nagot annat an bara uppsmalt granitoid (tex vatten eller sediment).

Du far garna "lacka" aldern aven om den inte ar publicerad. Du sager bara "(Mark and Lindgren 2012, opublicerade data)", det ar inga som helst problem, det enda ar val att eftersom det inte har blivit publicerat sa ar det ju inte helt faststallt annu. Var data maste forst granskas av andra experter. 89 Ma var en annan metod, den som Darren Mark har ar battre: "High-precision Ar-Ar dating"

Jag hoppas att det snart ska publiceras, jag vantar bara pa att Darren Mark ska skicka in detta till en tidskrift, men han vantar som sagt pa de andra resultaten fran granitoiden forst. Iallafall, jag ska meddela dig sa fort jag vet nagot, tyvarr kan det droja ganska lange med kommentarer och andringar fran granskare etc, men jag hoppas att det ska bli inom ett ar att detta publiceras.

Halsningar Paula


Har samarbetat med Dellenova Naturvetenskap ™ och projekt GEOSUS sedan 2008.

Alla bilder och data Dellenova™ /Geosusprojektet  • Comments(0)//energi.geologi.se/#post12