Geologi

Geologi

Frågor och svar

Detta är ett forum för diskussioner om geotermisk egergi.

Hur förhåller sig olika energiflöden jämfört med varandra…..

EnergiPosted by Lisa Bergh Sat, June 08, 2013 11:23:52

Det finns två “naturliga” energiflöden – solen med på våra breddgrader på marknivå 500 +- 50 W per m2 (utanför atmosfären i ekvatorsområden är det 3ggr så stort) och jordens värmeflöde med 50-70 mW per m2. Det geotermiska energiflödet är alltså 10 000 gånger mindre än solenergiflödet per ytenhet. Av dessa kan man göra el med olika verkningsgrad (solel ca 10 % med ca 50 % tillgänglighet dvs. en faktor 0.05 framför siffran ovan, solvärme ca 90 % med tillgänglighet 50 % ger faktorn 0.45, geotermisk el verkningsgrad max 35 % tillgänglighet 95 % ger faktor 0.3, geotermisk värme 95 % x 95 % ger faktor 0.9. (För vindel är tillgångligheten t.ex. 30 %, för kärnel är verkningsgraden 35 % och tillgängligheten 50 – 90 %, osv).

Till värmeflödet från jordens inre läggs också värme från radioaktivt sönderfall i översta jordskorpan som är ca 1.5 MW i en volym på 500 x 500 x 500 m. /DHH

  • Comments(0)//energi.geologi.se/#post1